İstanbul İş Kazası Avukatı

İş kazası iş güvenliğinin sağlanmadığı durumlarda, çalışanın zarar görmesi durumunda açılır. Bu durumda tamamen iş verenin uyguladığı iş disiplini ve iş yeri kurallarına uygun olmayan nedenlerden oluşan kazalar sonucu dava açılabilmektedir. 3 iş kazası davası tipi vardır İstanbul iş kazası avukatı sizi dava hakkında ve dava süreci hakkında bilgilendirecektir.

Mehmet helvaci
Mehmet helvaci

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

İş Kazası Davası Nedir?

İş kazası davasında işçinin ‘’çalışanın’’ kusursuz olduğu halde kazanın gerçekleşmesi, maddi ve manevi zarara uğraması durumu söz konusudur. %100 kusurlu iş veren davayı kaybederken, işçinin dikkatsizliği sonucunda oluşan davalarda ise devreye sosyal güvenlik kurumu araştırmaları da girecektir. Çalışanın iş kazası sonucu herhangi bir uzvunu kaybetmesi, çalışamaz durumda olması ya da ölmesi, dava açılmasına sebeptir. İstanbul iş kazası avukatı maddi ve manevi tazminat davalarına bakmadan bu durumlarda sorumlu olacaktır.

 • İşverenin %100 kusurlu olması;
 • İşçinin çalışma esnasında çalışma koşullarından kaynaklı zarar görmesi;
 • Kimyasal ve insan sağlığına zarar veren maddelerin ‘’korunmadan’’ kullanılması;
 • İşçinin emniyetsiz bir şekilde kaza geçirmesi;
 • Düşme, çarpa ve kesme sonucu uzvunu kaybetmesi;

Sosyal güvenlik ve iş güvenliği açısından kusurlu bulunduğu için dava açılabilmektedir. İş kazası davasında, davanın esas sahibi çalışanın bizzat kendisi olabilir, ölüm, bilinç kaybı durumlarında da ailesi ya da yakınları davayı açabilir. Davayı açmak için işyeri bilgisi, işveren adı soyadı ve adresiyle birlikte doktor raporu da gerekir.

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davasını ölümle sonuçlanan kaza sonucunda çalışanın yakınları açabilmektedir. İş kazası nedeni işverenden kaynaklı olmalı, iş yerindeki kusurlardan ve güvenlik hatalarından kaynaklı olmalıdır. Bazı durumlarda kaza ani gelişmez, iş veren işçilerini gaz, kimyasal madde, yanıcı madde ve benzeri zararlı maddelerle çalıştırarak, hastalanmalarına da neden olabilir. Örneğin kot taşlama işçiliğinde çalışanların yeterli koruma ve güvenliği olmadan zararlı kimyasallarla birlikte çalışmaları birçok çalışanın kanser olmasına neden olmuştur. Bu da %100 kusurlu işveren olarak iş kazası davasına girebilmektedir.

Önerilen İçerik :   İstanbul Plaket Kişiye Özel Plaket Tasarımları

Manevi tazminat davasında kişinin bilincini kaybetmesi, çalışamaz duruma gelmesi, hasta olması, uzvunu veya hayatını kaybetmesi de dava açılmasına nedendir. İstanbul iş kazası avukatı bu durumunda davanın açılması ve sürecin başlatılması için müvekkili bilgilendirmekle yükümlüdür.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası işçinin kaza sonucu çalışamaz olması, sağlık durumlarından kaynaklı maddi zarara uğraması, uzvunu kaybetmesi ya da ölmesi durumlarında açılabilir. Maddi ve manevi iş kazası davaları da benzer nedenlerden dolayı açılabilmektedir. Bu durumda işverenin uyguladığı çalışma koşulları ve kusurlu güvenlik nedenlerinden iş kazasının gerçekleşmesi, çalışanın kaza sonucu kendisine ve ailesine zarar vermesi nedeniyle açılabilir.

Maddi tazminat davasında işverenden maddi olarak para cezası ile dava sonuçlanır. Çalışanın ömür boyu geçinmesini, ailesinin ve çocuklarının masraflarını karşılayabilecek duruma gelebilmesi sağlanır.

İş Kazası Ceza Davası

Ceza davasında işverenin tamamen hapis cezasına çarptırılması talep edilebilmektedir. Bunun için manevi tazminat ve maddi tazminat davası da birlikte açılabilir, dava sonucunda işverenin ceza soruşturması sonucunda hapsine karar verilebilir. İş kazası mahkemesi üzerinden yürütülen davaya davalı ve davacı duruşma sırasında gitmek zorundadır.

 • İş kazası nedenleri;
 • Sorumsuzluklar;
 • İşverenin maddi avantaj sağlamak için kullandığı ekipmanlar;
 • Çalışan ve iş yeri güvenliğinin olmaması;
 • Disiplinsizlik ve dikkatsizlik sonucu acil durum bariyerlerinin kullanılmaması;
 • İş makinesi ve iş yeri bakımının gerçekleşmemesi;
 • Ehliyetsiz işçi çalıştırma;
 • Çalışanın kusurlarına rağmen çalıştırma;

İstanbul iş kazası avukatı tarafından ceza hukuku ve iş hukuku çerçevesinde incelenerek, çalışanın lehine olacak durumları incelenmesi sonucunda dava açılır. Mahkemeye sunulan dosyada soruşturma dosyası, deliller, doktor raporu ve çalışanların ifadeleri de yer alabilir. Çalışanların güvenli çalışmadığını gösteren her durum işverenin rehine olacaktır.

İşveren Ve İşçi Davaları

İşverenin haklı olduğu durumlarda işçinin maddi ve manevi tazminat açma nedeni araştırılır. İşveren kusursuz ve güvenli iş alanı sağlıyorsa, ancak işçinin kendi menfaati için uyguladığı bir dava süreci söz konusuysa deliller ve soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır. İstanbul’da iş kazası avukatı soruşturma ve dava süreci ile ilgili müvekkilini her konuda detaylı bir şekilde bilgilendirecektir.

Önerilen İçerik :   Yönetici ve Personel Masa Grupları Çeşitleri

Manevi tazminat davası, maddi tazminat davası ve ceza davası açılması fark etmeksizin, TCK tarafından oluşturulan bütün maddeler hukuk düzleminde adaletin yerini bulması için önemlidir. Haksızlığa uğramadan güvenli iş alanı, çalışan ve iş yeri konumuna göre düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Bunun sonucunda dava açılır, dava dosyası ile bütün bilgiler mahkemeye sunulur.

 • İş kazası tazminat davaları;
 • İş kazası maddi ve manevi davalar;
 • İş kazası ceva davaları;
 • İş hukuku ve işveren hakları;

Tüm incelemelere tabi tutularak, kişi, kurum ve mahkeme fark etmeksizin davanın görülmesini sağlamaktadır. Davalı ve davacı mahkeme heyetinin karşısına duruşma gününde ve saatinde gelerek, soruları cevaplamalıdır.

İş Kazası Davası Nerede Açılır?

SGK tarafından yetkilendirilmiş mahkemelerde görülen iş kazası davaları, kurum, işçi, işveren ve iş hukuku çerçevesinde değerlendirilerek süreç başlatılır. İş kazası avukatı, iş hukuku ve ceza mahkemesi işe yürütülmekte olan davalar, soruşturma, araştırma, delil toplama ve dosya sunma ile avukat aracılığıyla yürütülecektir.

Maddi ve manevi tazminat davası için iş kazası sonucunda çalışanın zarara uğramış olması, iş verenin ise kusurlu olması gerekir. Dava ancak bu koşullar altında açılmalıdır.

Kaynak= https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasi-avukati-istanbul.html

YORUMLAR

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir